אודות תקנון לוגו סאמר לאב

תקנון סאמר לאב

summer love 2020

תקנון סאמר לאב 2020

תקנון סאמר לאב 2020 : למען הסר ספק יובהר בזאת כי תקנון נופש סאמר לאב להלן "התקנון" (מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו מיועד לגברים ולנשים כאחד)

1. הגדרות

1.1 ההפקה -סל , סאמר לאב ביחד הינם המשווקים והפעילים המורשים היחידים של הנופשים תחת השם והמותג "סאמר לאב SUMMER LOVE " אשר בבעלותם.

1.2 הנופש כולל מספר מועדי נופשים תחת המותג "סאמר לאב "SUMMER LOVE , בתאריכים שונים במהלך השנה, כמפורט להלן, לכל הנופשים תנאים וכללים זהים עם יוצאי מן הכלל עבור מלונות שונים מהפקה להפקה.

1.3 המפעיל המורשה-ספק/ נותן שירות ללקוחות מטעם חברת ההפקה.

1.4 משווקים פרטיים כגון יחצני שיווק מורשים לסגור נופש לאורחים תחת הכללים המחייבים אותם והאחריות מול האורח היא שלהם בלבד .

1.5 האורחים בהפקה הם סטודנטים בעלי תואר אקדמאי, ומי אשר עשה או נמצא בשירות צבאי. 

1.6 מועד ביצוע העסקה – הרגע בו נלקחה ההזמנה על ידי נציג מטעם ה "סאמר לאב SUMMER LOVE "

1.7 המלונות המרכזיים – המלונות בהם מתנהלים האירועים במהלך הנופש, לרוב מתקיימת מסיבת בריכה במלון מרכזי אחת אחד לפחות (יתכנו מסיבות בריכה ביותר ממלון אחד) .

1.8  התקשרות – יובהר בזאת כי יצירת התקשרות או הגעה להפקה ומסירת מספר טלפון מהווה הסכמה לשליחת מסרונים עם מידע אודות מבצעים, מצב חדרים, עדכונים לגבי לוז, יתרות תשלום, העלאת גלריות- טרום, תוך כדי ולאחר ההפקה. על מנת להסיר את מספר הטלפון ממאגרינו יש לשלוח הודעה עם המילה "הסר" לאחד ממספרי הטלפון של ההפקה.

1.9 אורח שיימצא מוסר מידע שגוי בנוגע לגילו תבוטל השתתפותו ולא יינתן החזר כספי בגין ההזמנה שבוצעה.

1.10 ההפקה תתקיים בהתאם להנחיות הממשלה בנוגע למשבר הקורונה. 

2. תחולה

2.1 בעת רכישת "כרטיס" לנופש ו/או השתתפות באחד מתכני הנופש, מצהיר המשתתף בנופש ו/או מי מטעמו, כי קרא תקנון זה, הבין את תוכנו והסכים להיות כפוף לתנאיו לחילופין גם אם לא קרא בפועל את תנאי תקנון זה, הוא מצהיר כי חברת ההפקה או מי מטעמם הסבו את תשומת ליבו לכך שניתן לעיין בתקנון זה באתר ובבקשה במייל בכתובת: www.summerlove.co.il וכי הוא נמנע מרצונו החופשי מלעשות כן וכי אין בכך כדי להסיר ממנו את האחריות המלאה להיות כפוף לתנאי תקנון זה.
עוד מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הנוגעת לאי ידיעת התקנון על כל תנאיו וכי לולא הסכים להיות כפוף לתנאי תקנון זה כאמור, לא הייתה חברת ההפקה מסכימה להשתתפותו בנופש מלכתחילה.

2.2 חברת ההפקה רשאית לשנות את תנאי התקנון בכל עת, מכל סיבה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, כל שינוי שנעשה כאמור יחול על כל משתתף ו/או כל אדם מטעמו המשתתף בנופש.

3. דרכי תקשורת

3.1 דרכי התקשרות לנופשי "סאמר לאב "SUMMER LOVE :

בדואר אלקטרוני : SLPRO2011@GMAIL.COM

בפקס : 0774447831

כל אלו פעילים לרב בתקופת פעילות ההפקות.

4. נהלי רישום

4.1 חברת ההפקה רשאית לשנות את תנאי ההרשמה ו/ או דרך הרישום לכל מועד בנופש בכל עת ותעשה כמיטב יכולתה על מנת לעדכן את לקוחותיה בדבר שינוי תנאי ההרשמה ו/או דרך https://www.facebook.com/SUMMERLOVEEILAT ו/או באמצעות דוא"ל.

4.2 מילוי טופס רישום אינו מהווה אישור הזמנה – רק לאחר הקלדת ההזמנה במערכת וקליטתה, ישלח אישור המהווה אסמכתא / קבלה להזמנה, אישור זה מהווה את האישור הרישום לכל מועד בנופש באמצעות דף הפייסבוק הרשמי הבלעדי להזמנת הנופש.

4.3 הליך רכישת הכרטיסים לנופש יושלם אך ורק לאחר אישור הזמנה כמפורט ולאחר שיבוצע תשלום מלא בגין חדר האירוח וכן לאחר שיוצגו הפרטים המזהים של כלל המתארחים בחדר האירוח (שם מלא, טלפון נייד ועוד פרטים על פי דרישות ההפקה).

4.4 כל תמונה/סרטון וכו' שיצולמו בזמן ההפקה על ידי צלמי ההפקה יפורסמו במדיה החברתית של ההפקה.

5. אישור הזמנה

5.1 במועדי סאמר לאב אישור ההזמנה ישלח בWHATSAPP לאחר אישור עסקת האשראי ומילוי הפרטים ע"י נציג מוקד ההזמנות, אישור זה מהווה אישור הזמנה רשמי מטעם ההפקה לאחר אישור חברת האשראי אודות התשלום, קבלה תשלח לWHATSAPP הלקוח אשר מהווה אישור הזמנה רשמי מטעם חברת ההפקה.

5.2 ההפקה רשאית לבטל את השתתפותו של נרשם ואת זכויותיו בהפקה, באם אחד או יותר מהלקוחות בחדר לא עומדים בתנאי הרישום ו/או אם בוצע ניסיון לרמייה בתהליך הרישום ו/או אי עמידה בתשלום מלא עד לתאריך המוסכם בעת ההזמנה ו/או התנהגות לא נאותה מצד האורח. ההזמנה תבוטל ללא החזר כספי וההפקה שומרת לעצמה את הזכות לגבות את דמי הביטול במלואם במקרה ששולמה רק מקדמה. 

5.3לאחר אישור ההזמנה, היה וההפקה תצטרך ליצור קשר עם נרשמים בחדר מסוים מכל סיבה שהיא, כל חברי החדר מסמיכים את כל אחד מהנרשמים הרשומים עמם בחדר להיות מורשה למתן הודעות וקבלת החלטות בשם כל חברי החדר. משמע, במידה וההפקה מוסרת הודעה לאחד מחברי החדר, חזקה על כל הנרשמים בחדר הרלוונטי כי הינם מודעים לתוכן ההודעה במלואה. בנוסף, היה ואחד מחברי החדר פנה להפקה לצורך ביצוע שינוי בחדר מכל סוג שהוא או אישר להפקה לבצע כל שינוי בחדר, חזקה שכל הנרשמים מהחדר הרלוונטי אישרו והסמיכו אותו לעשות כן ואיש מהנרשמים בחדר הרלוונטי לא יטען כל טענה כלפי ההפקה לעניין זה.

6. בתי המלון

6.1 קבלת החדר שהוזמן במלון ביום תחילת הנופש החל מהשעה 14:00 (אלא אם צוין אחרת על גבי אישור ההזמנה), בסיום הנופש, עזיבת החדרים תבוצע עד השעה 17:00 (אלא אם צוין אחרת על גבי אישור ההזמנה (חברת ההפקה אינה יכולה להבטיח כניסה מוקדמת או יציאה מאוחרת.

6.2 האירוח בבתי המלון בנופשים הינו על בסיס BB (Breakfast & Bed), אלא אם פורסם אחרת ע"י חברת ההפקה.

6.3 למעט הנופשים הלנים במלון, לא תתאפשר כניסה למלונות המרכזיים לפני שעות פתיחת מסיבות הבריכה ולא יתאפשר להישאר בשטח לאחר סיום המסיבות

7. שיבוץ חדרים

7.1 חברת ההפקה אינה אחראית לשיבוץ החדרים בבית המלון. כמו כן, האחריות לבדיקת המלון, לרבות מיקומו ורמת החדר באחריות האורח בלבד. אי שביעות כאמור, לא תהווה עילה להחזר כספי.

7.2 חל איסור על אורחים ממלונות מסביב לשהות בחדרים במלון המרכזי, התחום המותר הוא מסיבות הבריכה בלבד.

7.3 חברת ההפקה תעשה כל שביכולתה על מנת להיענות לבקשות האורחים הלוקחים חלק באירוע. יחד עם זאת, חברת ההפקה אינה מתחייבת להיענות לבקשות אישיות (חדר ליד חדר/קומה וכו').

8. הגדרות חדרים

8.1 חדר זוגי – במרבית בתי המלון, בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות או זוגיות, אך אין כל אפשרות לחברת ההפקה להבטיח מיטה זוגית או נפרדת אף אם הוזמנה כזו מראש, הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלון.

8.2 חדר לשלושה – במקרה של הזמנת חדר לשלושה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי רגיל ולעיתים המיטה השלישית הינה מיטה מתקפלת/ ספה נפתחת, לא יתאפשר שינוי על סמך זה במיקום החדר. יובהר כי לחברת ההפקה אין כל שליטה בנוגע לסידורי המיטות בחדרים, והכל נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלון.

8.3 חדר לארבעה /חמישה – במקרה של הזמנת חדר לארבעה/חמישה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס שתיים/שלוש מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל ולעיתים המיטות הנוספות הינן מיטות מתקפלות/ ספות נפתחות או קומותיים, לא יתאפשר שינוי על סמך זה במיקום החדר. יובהר כי לחברת ההפקה אין כל שליטה בנוגע לסידורי המיטות בחדרים והכל נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלון.

8.4 ידוע לנרשמים כי טיב החדרים ושירותי המלון הינם באחריות המלונות בלבד ולא תהיה להם בגין כך כל דרישה ו/או טענה ו/או תלונה כנגד חברת ההפקה.

8.5 למען הספר ספק, מערכות מיזוג האוויר (על כל חלקיהן) בבתי המלון אינן נמצאות באחריות ההפקה וכי ההפקה לא תישא באחריות כלשהי להפעלתן ו/או לאי תקינותן של מערכות אלו.

9. הגעה מאוחרת

9.1 במידה ולקוח מתכנן להגיע למלון ביום הקליטה לאחר השעה 17:00, יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה לחברת ההפקה .

10. שינוי פרטי הזמנה

10.1 שינוי בפרטי ההזמנה כפוף לאישור חברת ההפקה בלבד – שינויים מסוימים יחויבו בתשלום, על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת ההפקה.

10.2 לא יתאפשר שינוי בפרטי הנרשמים ו/או המשתתפים בנופש אשר הזמינו חדרים במלונות המרכזיים.

10.3 החלפת שם משתתף בנופש תתבצע באישור ההפקה ובכפוף לתנאי התקנון (אשר מפורסמים טרם פתיחת הרישום לנופש) ולאורך כל תקופת הרישום, בהתאם לטופס שינוי פרטי הזמנה אשר יוגש באמצעות מייל רשמי ו/או במשרדי חברת ההפקה ו/או דרך פקס.

10.4 החלפת שמות תותר עד כ-10 (עשרה) ימי עסקים טרם מועד תחילת הנופש, לאחר מכן לא תותר החלפת שמות, למעט מקרים חריגים מכורח כוח עליון/פטירה מדרגה ראשונה ובהתאם לאישור ההפקה.

10.5 ביצוע שינוי בתמהיל החדר או המלון יבוצע על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לאישור ההפקה.
המשתתף יודע כי במידת הצורך יחול חיוב / קיזוז בהפרשים על פי המחירים.

10.6 כל שינוי בפרטי ההזמנה לאחר אישור ההרשמה, כרוך בתשלום דמי טיפול על סך 100 ₪ לנרשם . בכל הנוגע לביטול, יש לפנות לסעיפי התקנון העוסקים בדמי ביטול.

10.7 שינוי פרטי הזמנה יחויב בכרטיס אשראי אחד בלבד ובתשלום אחד. אלא אם אושר אחרת על ידי נציג מוסמך מטעם מוקד חברת ההפקה.

11. ביטול הזמנה

11.1 ביטול הזמנה לנופש יעשה אך ורק באמצעות הודעה בכתב לחברת ההפקה (לרבות דוא"ל/פקס).

11.2 נהלי הביטול הינם הסכם פרטי ותנאי בסיסי להשתתפות וביצוע הזמנה בסאמר לאב ומצויין בעת ההזמנה וזאת על בסיס שאין תקנה בצרכנות אשר משקפת את מוצר / נופש זה בכל היבט זמן השקעה בהזמנה, בשיווק פר אורח, בעלות פר אורח, במספר עובדים על כל הזמנה של אורח, מערכות חיוב/

11.3 ביטול הזמנה ייעשה בכתב, ההפקה תשיב לאורח בתוך (שבעה) ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול, את כספו בניכוי 50 אחוז מסכום העסקה ובתנאי שביטול ההזמנה בוצע לפחות 14 ימי עסקים טרם מועד הנופש ולא עברו 14 יום מהיום שבו נעשתה העסקה.

11.4 החל מ 14 ימי עסקים מהנופש / 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה דמי הביטול יהיו מלאים (מלוא סכום ההזמנה).

11.5 דמי הביטול כוללים ומשקפת הוצאות של אחוזי סליקת אשראי, עלות עובדים, ניירת וכד.

11.6 במקרה של ביטול הנופש , ידחה מועד הנופש למועד מאוחר יותר ע"י ההפקה, לאורחים לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כנגד ההפקה עקב הדחייה.

11.7 במקרה של ביטול הנופש מכל סיבה יסופקו לאורח 2 אפשרויות לתאריכי נופש אחרים באותה עלות, במידה ויחליט לא לקבל תאריך חלופי הדבר יחשב כביטול מצד האורח.

11.8 במקרה של ביטול לאחר סיום מכירת מלון דמי הביטול יהיו בסך 100% מהעסקה ללא קשר לזמן שנעשה מרגע ההזמנה או לזמן מההפקה.

12. צמידים ומסלולים:

12.1 הצמיד מהווה חלק מאישור הכניסה לפעילויות הנופש – לא תתאפשר כניסה לשום פעילות בנופש ללא הצמיד המתאים.

12.2 לרוב, לצמיד יתלוו אמצעי זיהוי נוספים מטעם ההפקה אשר נדרשים לצורך כניסה לפעילויות (כרטיסי כניסה/וואצ'רים וכו').

12.3 לא תתאפשר החלפת שמות ברכישת צמידים.  מי שיאבד צמיד ישלם 500 שח תמורת החלפתו מי שיביא צמיד שנקרע וכד יקבל אחר תמורתו ללא עלות לאחר בדיקת זהות

12.4 חלוקת הצמידים הנעשית בהגעה לנופש, במקומות שהוגדרו מראש ע"י ההפקה ובכפוף להצגת תעודת זהות ו/או תעודת חוגר בהתאם לדרישת הנופש.

12.5 קבלת הצמיד מנציגי ההפקה היא ע"י האורח הרשום בלבד ובאמצעות ענידת הצמיד על ידו של האורח. לא תינתן אפשרות לאסוף את הצמיד עבור משתתף אחר, לרבות באמצעות אמצעי מזהה של אותו אורח או באישורו.

12.6 שעות הפעילות בנוגע לחלוקת הצמידים ומיקום האיסוף יפורסמו טרם הנופש

12.7 צמיד קרוע ו/או אמצעי זיהוי בלוי יוחלף רק בהצגת הצמיד ו/או אמצעי הזיהוי הנוסף הלא תקין במוקד ההפקה, בהצגת תעודה מזהה ובהתאם לרישום במערכת ההפקה, תחת שיקול דעת של ההפקה.

13. תנאי תשלום:

13.1 ניתן לשלם בכרטיס אשראי ומזומן בלבד. אישור לתשלום יופיע בהתאם לתאריך הרישום של מוקד הרישום.
תשלום העמלה / ריבית התשלומים לחברת האשראי יהיה בהתאם למועד החיוב של חברת האשראי.

13.2 ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות התשלומים בכל עת.

13.3 עם רכישת ו/או התקשרות לסאמר לאב לגבי הנופש המשתתף בנופש כמי שמצהיר ומסכים לכל התנאים כדלקמן:

13.4 עצם הרישום לנופש ומילוי הפרטים בטופס ו/או נתינתם לנציג מהווים את אישורו לקבלת חומרי פרסום מטעם חברות ההפקה, מכל סוג שהוא, בכל מדיה שהיא ואשר מתייחסים למוצר או לשירות כלשהו המוצע ע"י חברת ההפקה.

13.5 ידוע לנרשם שהוא זכאי על פי דרישתו, בכל עת לאחר משלוח האישור כאמור, להודיע לחברת ההפקה על סירובו לקבל דבר פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה. לצורך הסרה מרשימת התפוצה של ההפקה, יש לשלוח בקשה במייל להפקה עם הנושא: הסרה מרשימת תפוצה. בתוכן ההודעה יש לרשום את המייל המבוקש אותו מעוניינים להסיר ו/או מספר טלפון נייד, בהתאם לבקשה. ההפקה מתחייבת להסיר את הרשומה מתפוצתה בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה במייל.

13.6 הפרטים הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור להפקה ו/או למי מטעמם, לרבות פרטיו האישיים, יכול שיוזנו במאגר המידע של חברת ההפקה וכי המידע נמסר על-ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן וכי ידוע לו שייעשה שימוש במידע על-ידי ההפקה ו/או מי מטעמם והוא מסכים לכך.

13.7 ההפקה מתחייבת לשמור על פרטיותו ולהימנע מהפצת פרטיו האישים למפרסמים, אלא אם נדרש לעשות כן על-ידי רשות מוסמכת ו/או חברת אשראי ו/או חברת סליקה והוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי ההפקה ו/או מי מטעמם בשל כך.

14. הגבלת אחריות

14.1 ידוע לנרשמים כי יתכנו שינויים בפעילויות ובאירועים המתוכננים שבמסגרת הנופש. במקרים כאלו תוודא חברת ההפקה לפעול בהתאם ותקיים פעילויות או אירועים חלופיים.

14.2 חברת ההפקה או מי מטעמה רשאים לשנות בכל עת, מכל סיבה שהיא וע"פ שיקול דעתה הבלעדי, את תכנית הנופש, בתי המלון עמם היא מתקשרת במסגרתו, הפעילויות, האירועים וכן כל מוצר ו/או שירות אחר המתקיימים ו/או המסופקים במסגרת הנופש, בין על ידה ובין באמצעות אחר. חברת ההפקה תיידע את הגורמים הרלוונטיים הנוגעים בדבר, במועד ובאופן המתאימים, אם וככל שיידרש.

14.3 חברת ההפקה משמשת כמתווכת בלבד בין והמשתתפים בנופש לבין ספקי השירותים השונים, לרבות מובילים אוויריים, אמצעי תחבורה, בתי מלון, מזון וכיוב'. מובהר בזאת מפורשות, כי לחברה אין יכולת להשפיע על מעשיהם ו/או מחדליהם של ספקים אלו ולפיכך, חברת ההפקה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק מכל סוג שהוא, בין ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שייגרם לאורח בנופש ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד ג' שהוא, במהלך הנופש ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של אחד הספקים, לרבות אך ללא הגבלה אינה אחראית לכל אובדן, גניבה, פציעה או נזק מכל סוג שהוא שנגרמו במתחמי הנופש או מחוץ לו.

14.4 ידוע לנופשים כי חברת ההפקה אינה עורכת ביטוח לנופשים ו/או לציודם וכי פעילותם של הנופשים במסגרת הנופש ו/או עקב הנופש הינה באחריותם האישית והבלעדית של הנופשים.

14.5 המשתתף בנופש יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, בין ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שייגרם לכל צד ג' שהוא, במהלך הנופש, כתוצאה ממעשה או מחדל של הנרשם, ובכלל זה כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לחדר בו ישהה הנרשם בעת הנופש בבית המלון, ככל שייגרם.

15. דיוור:

15.1 עם רכישת "כרטיס" לאחד מהנופשים, ייחשב המשתתף בנופש כמי שמצהיר ומסכים לכל התנאים כדלקמן.

15.2 עצם הרישום לנופש ומילוי הפרטים בטופס ו/או נתינתם לנציג מהווים את אישורו לקבלת חומרי פרסום מטעם חברות ההפקה, מכל סוג שהוא, בכל מדיה שהיא ואשר מתייחסים למוצר או לשירות כלשהו המוצע ע"י חברת ההפקה.

15.3 ידוע לנרשם שהוא זכאי על פי דרישתו, בכל עת לאחר משלוח האישור כאמור, להודיע לחברת ההפקה על סירובו לקבל דבר פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה. לצורך הסרה מרשימת התפוצה של ההפקה, יש לשלוח בקשה במייל להפקה עם הנושא: הסרה מרשימת תפוצה. בתוכן ההודעה יש לרשום את המייל המבוקש אותו מעוניינים להסיר ו/או מספר טלפון נייד, בהתאם לבקשה. ההפקה מתחייבת להסיר את הרשומה מתפוצתה בתוך 7 (שבעה) ימי עסקים ממועד קבלת הפנייה במייל.

15.4 הפרטים הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור להפקה ו/או למי מטעמם, לרבות פרטיו האישיים, יכול שיוזנו במאגר המידע של חברת ההפקה וכי המידע נמסר על-ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן וכי ידוע לו שייעשה שימוש במידע על-ידי ההפקה ו/או מי מטעמם והוא מסכים לכך.

15.5 ההפקה מתחייבת לשמור על פרטיותו ולהימנע מהפצת פרטיו האישים למפרסמים, אלא אם נדרש לעשות כן על-ידי רשות מוסמכת ו/או חברת אשראי ו/או חברת סליקה והוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי ההפקה ו/או מי מטעמם בשל כך.

16. הגבלת אחריות:

16.1 ידוע לנרשמים כי יתכנו שינויים בפעילויות ובאירועים המתוכננים שבמסגרת הנופש. במקרים כאלו תוודא חברת ההפקה לפעול בהתאם ותקיים פעילויות או אירועים חלופיים.

16.2 חברת ההפקה או מי מטעמה רשאים לשנות בכל עת, מכל סיבה שהיא וע"פ שיקול דעתה הבלעדי, את תכנית הנופש, בתי המלון עמם היא מתקשרת במסגרתו, הפעילויות, האירועים וכן כל מוצר ו/או שירות אחר המתקיימים ו/או המסופקים במסגרת הנופש, בין על ידה ובין באמצעות אחר. חברת ההפקה תיידע את הגורמים הרלוונטיים הנוגעים בדבר, במועד ובאופן המתאימים, אם וככל שיידרש.

16.3 חברת ההפקה משמשת כמתווכת בלבד בין  המשתתפים בנופש לבין ספקי השירותים השונים, לרבות מובילים אוויריים, אמצעי תחבורה, בתי מלון, מזון וכיוב'. מובהר בזאת מפורשות, כי לחברה אין יכולת להשפיע על מעשיהם ו/או מחדליהם של ספקים אלו ולפיכך, חברת ההפקה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק מכל סוג שהוא, בין ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שייגרם לסטודנט ו/או למשתתף בנופש ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד ג' שהוא, במהלך הנופש ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של אחד הספקים, לרבות אך ללא הגבלה אינה אחראית לכל אובדן, גניבה, פציעה או נזק מכל סוג שהוא שנגרמו במתחמי הנופש או מחוץ לו.

16.4 ידוע לנופשים כי חברת ההפקה אינה עורכת ביטוח לנופשים ו/או לציודם וכי פעילותם של הנופשים במסגרת הנופש ו/או עקב הנופש הינה באחריותם האישית והבלעדית של הנופשים.

16.5 המשתתף בנופש יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, בין ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שייגרם לכל צד ג' שהוא, במהלך הנופש, כתוצאה ממעשה או מחדל של הנרשם, ובכלל זה כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לחדר בו ישהה הנרשם בעת הנופש בבית המלון, ככל שייגרם.

 

16.6 במקרה של תובענה סמכות השיפוט מסורה לבית המשפט השלום בבת ים. 

17. כללי התנהגות בנופש

17.1 ו/או משתתף בנופש, אשר החל משלב הרישום ועד לסיום הנופש, יעשה מעשה שיש בו חוסר יושר ומרמה ו/או אלימות פיזית ו/או מילולית או בכדי להוות הפרה כלשהי של חוק וסדר, יטופל במלוא החומרה, לרבות הרחקתו מהנופש, החרמת צמיד כניסות ונקיטת כל צעד אחר המותר על פי הדין.

17.2 יודגש בזאת כי חברת ההפקה ו/או מי מטעמה, רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי, להרחיק (באופן מיידי וללא התרעה) מאירועי הנופש כל אורח ו/או משתתף בנופש אשר חרג מנורמות ההתנהגות הראויה לשיקול ולדעת ההפקה וידוע כי לא יהיה החזר כספי.