Summer Love – סאמר לאב

You Are Viewing

Monthly Archives: אפריל 2015

תקנון

תקנון נופש סאמר לאב SUMMER LOVEלמען הסר ספק יובהר בזאת כי תקנון נופש סאמר לאב להלן "התקנון" (מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו מיועד לגברים ולנשים כאחד) 1. הגדרות: 1.1 ההפקה -סל , סאמר לאב ביחד הינם המשווקים והפעילים המורשים היחידים של הנופשים תחת השם והמותג "סאמר לאב SUMMER LOVE " אשר בבעלותם. 1.2 […]